on Oct 24th, 2007Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas (CV)

 

Profesorė Dr. (HP) Dalė Dzemydienė

Dabartinės užimamos pareigos: Mykolo Romerio universiteto Socialinės informatikos fakulteto
Informatikos ir programų sistemų katedros vedėja, profesorė

Išsilavinimas ir moksliniai laipsniai

 • 2009 m.  –   suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas;
 • 2004 m.  –   habilitacinė procedūra apginta Socialinių mokslų, Vadybos ir administravimo srityje, MRU;
 • 2000 m.  –  docento pedagoginis vardas Valdymo ir informacinių technologijų srityje, Kauno Technologijos universitetas;
 • 1995 m.   –  daktaro mokslo laipsnis matematikos – informatikos mokslų srityje, Matematikos ir informatikos institutas, Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas;
 • 1993 – 1995 –  doktorantūra Matematikos ir informatikos institute;
 • 1975-1980  – aukštojo mokslo diplomas, Kauno Technologijos universitetas (KPI) Skaičiavimo mašinų fakultetas, Taikomosios matematikos specialybė, inžinieriaus matematiko programuotojo kvalifikacija.

Kalbų žinojimas: Lietuvių, anglų, rusų, lenkų

Darbo patirtis:

 • 2009 iki šiol  Mykolo Romerio universitetas Socialinės informatikos fakultetas Informatikos ir programų sistemų katedra, profesorė, 
 • 2005  2008  Mykolo Romerio Universitetas Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, Informatikos ir statistikos katedra, profesorė,
 • 2000 – 2005 m. – Lietuvos Teisės universitetas, Valstybinio valdymo fakultetas, Teisinės informatikos katedra, docentė,
 • 1997-1999 m. Lietuvos teisės akademija, Informatikos ir komunikacijų katedra, vyr. asistentė,
 • 1996-2007 m. – Matematikos ir informatikos institutas, Programų sistemų inžinerijos skyrius vyriausioji  mokslo darbuotoja,
 • 1996-1997 m. – Kauno technologijos universitetas, Informatikos fakultetas Verslo informatikos katedra, e. docentės pareigas,
 • 1990-1996 m. – Matematikos ir informatikos institutas, Valdymo sistemų skyrius, mokslo darbuotoja,
 • 1981-1989 m. – Lietuvos mokslų akademijos Matematikos ir kibernetikos institutas, Valdymo sistemų skyrius, jaunesnioji mokslinė bendradarbė. 
 • 1980-1981 m. – Lietuvos Mokslų Akademijos Matematikos ir kibernetikos institutas, Valdymo sistemų skyrius, inžinierė matematikė programuotoja

Kita profesinė organizacinė veikla

Tarptautinių konferencijų Duomenų bazių ir informacinių sistemų organizatorė, Programinių komitetų narė ISD, Baltic DB and IS, IADIS.
Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narė, LIKS Tarybos narė.
Lietuvos Kompiuterininkų Sąjungos (LIKS) Dirbtinio intelekto sekcijos narė, Teisinės informatikos sekcijos vadovė
Lietuvos Operacijų tyrimo asociacijos LitORS narė.

Mokslinių interesų sritys: Informacinės technologijos, informacinės valdymo sistemos, dirbtinio intelekto metodai, žinių vaizdavimo metodai ir valdymas, darnaus vystymo valdymo procesų tyrimai.

Dėstomi dalykai:

Verslo sistemų modeliavimas ir projektavimas (1996-1997 m., KTU)
Informatikos pagrindai (1997-1998 m., LTU)
Informacinės technologijos valdyme (1997-1999 m., LTU)
Teismų kompiuterizavimo metodai (1999 m., LTU)
Informacinės valdymo sistemos (nuo 1999 m., MRU)
Dirbtinio intelekto metodai teisėje (nuo 2001 m. iki šiol MRU)
Duomenų valdymas (nuo 2004 m.-2005 MRU)
Informacijos vadyba (2005-iki šiol MRU)
Kompiuterinio raštingumo mokymai darbuotojams (2003 m., MRU)
Informacinės technologijos viešajame administravime (nuo 2005 m. MRU)
Organizacijų darnaus vystymo planavimo ir valdymo sistemos (nuo 2006 m. MRU)

Naujų  studijų programų rengimas  

Programos pavadinimas

Parengimo data

Programa ir modulių pavadinimai

Verslo informatika     2008     Bakalaurų studijų programa
Mokslo vadyba    2008     Tyrimų ir studijų informacinės sistemos
Elektroninio verslo vadyba    2007                     El. verslo informacinės sistemos
Darnaus vystymo vadyba ir administravimas    2006     Magistrų studijų programa

 Stažuotės

2006 m. – University of East London, Electroninio saugumo security srityje, Anglija.
1994, 1995 m. – Nordic-Baltic šalių vasaros mokykla “Informacinės technologijos ir valdymas”.
1996 m. – Dirbtinio intelekto sistemų kūrimo vasaros mokykla Talino Technikos universitete, Estijoje

Projektų vykdymas

1996-1997 Mokslinių tyrimų projektas “Lietuvos multimodalinio transporto sistemos plėtros tyrimai modeliavimo priemonėmis”. Mokslo ir studijų departamento užsakymu Lietuvos Transporto ministerijai.  D.Dzemydienė viena iš vykdytojų Mokslinių tyrimų programoje. Vadovas KTU Verslo informatikos kat. ved. Prof. habil.dr. H.Pranevičius, kartu su VGTU Transporto logistikos katedra.

1995-1996 m. Mokslinių tyrimų projektas, Ekologinės būklė įvertinimo sistema, Aplinkos ministerijos užsakymu, bendradarbiaujant su Vilniaus regionine agentūra ir MII.

2003-2005 m. Ontologijomis grindžiamų komponentinių programų, informacinių ir verslo sistemų inžinerijos problemos. Mokslinės tyrimo programos tikslas: sudaryti naujos kartos sistemų kūrimo procesų sisteminimo principus, panaudojant dalykines ontologijas, ištirti naujos kartos sistemų su globaliaisiais kompiuterių tinklais mechanizmus ir pasiūlyti tokių mechanizmų specifikavimo bei projektavimo metodus, išnagrinėti naujos kartos sistemų surinkimo iš gatavų komponentų uždavinį ir pasiūlyti surinkimo proceso automatizavimo metodus.  Vykdytojas: Matematikos ir informatikos instituto Programų sistemų inžinerijos skyrius

Trackback URI | Comments RSS

Palikite komentarą

Jūs turite būti prisijungęs , kad galėtumėte palikti komentarą.